home

 

De historische aanspanning


Algemeen

Hier is een algemene beschrijving van de brik en aanverwante rijtuigen gegeven. Tevens is er een beschrijving van de achtergrond van de auteur.


Het rijtuig

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving geven van keuzen die zijn gemaakt voor het rijtuig. Tevens is er een toelichting op bepaalde details en wetenswaardigheden vanuit historisch oogpunt.


De equipage

Hier wordt een beschrijving gegeven op de kleding van passagiers en personeel.


Het bouwen

Het bouwproces en de toegepaste technieken en materialen worden hier toegelicht,.


Het span

Hier wordt een beschrijving gegeven van de paarden.


Het tuig

Over het toegepaste tuig.


De rit

Hier is een beschrijving te vinden hoe er voorbereid kan worden op een rit waarbij er gejureerd wordt door een vakjury. Er staan onder andere voorbeelden van een draaiboek en controlelijsten.


Impressie

Diverse foto’s van de aanspanning bij verschillende ritten.


Bronnen en adressen

Een overzicht van geraadpleegde literatuur, nuttige adressen en links.